Όροι Εγγύησης

 

Παρέχεται 1 χρόνος εγγύησης για κάθε συσκευή.

 

1. Η εγγύηση καλύπτει τα αποδεδειγμένα εκ κατασκευής ελαττωματικά εξαρτήματα και δωρεάν αντικατάσταση αυτών για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν αντικαθίσταται παρά μόνον όταν κριθεί αναγκαίο από την AUTO-VIEW.

2. Η Φόρμα Επισκευής πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και να επισυνάπτεται το παραστατικό πώλησης.

3. Δεν πρέπει να έχει γίνει καμία τροποποίηση της συσκευής.

4. Η συσκευή δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

5. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

6. Η επισκευή γίνεται στο εργαστήριο της AUTO-VIEW στην έδρα της.

7. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.

 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

1. Τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης)

2. Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)

3. Καμένα μεγάφωνα & crossover.

4. Σπασμένες, στραπατσαρισμένες ή γρατζουνισμένες προσόψεις και κουτιά.

5. Αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές.

6. Αναλώσιμα υλικά (μπαταρίες, κτλ)

7. Καθαρισμό και συντήρηση συσκευών.
 
ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την επισκευή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.

2. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή.

3. Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.

4. Συστήνεται να ελέγχονται λειτουργικά οι συσκευές κατά την παραλαβή τους.

5. 3 μήνες εγγύηση για επισκευές εκτός εγγύησης για την βλάβη που έγινε η επισκευή.

 

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση 1 χρόνου μόνο εάν έχουν αγοραστεί από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή μας ,εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς τους.

 

Τα προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί από την εταιρία δεν φέρουν καμία εγγύηση ούτε τηλεφωνικής υποστήριξης .Τα προϊόντα αυτά μπορούν μόνο να επισκευαστούν με αντίστοιχη χρεώσει ανάλογα τη βλάβη και το κόστος των ανταλλακτικών.